حمل بشكه روغن و روغن موتور از تهران به شهرستان

حمل بشكه روغن و روغن موتور از تهران به شهرستان

 

 

حمل بشكه روغن موتور از تهران به شهرستان 

حمل بشكه روغن از تهران به شهرستان

حمل بشكه از تهران به شهرستان

 

حمل بشكه هاي روغن موتور و روغن صنعتي را به باربري الو بار بسپاريد .

 

 

شركت هاي بسياري در تهران و شهرهاي اطراف ، درحال تهيه و توليد انواع روغن هاي صنعتي ، روغن هيدروليك ، روغن موتور و ساير انواع روغن مي باشند .

 

 

اين توليدات عموما به صورت بشكه اي از مناطق صنعتي تهران به ساير شهر ها و شهرستان هاي كشور ارسال مي گردند .

 

 

باربري الو بار با تجربه فراوان در خصوص حمل روغن و بشكه از تهران به شهرستان ، در خدمت صاحبين گرامي بار و كارخانجات توليد كننده روغن هاي صنعتي مي باشد .

 

 

تماس با باربری الوبار
تماس با باربری الوبار

حمل بشكه روغن با كاميون تك و جفت 

 

حمل بشكه هاي روغن عموما با استفاده از كاميون صورت ميپذيرد . در صورتي وزن كلي بار كمتر از 10 تن باشد ، جهت حمل بشكه هاي روغن از كاميون تك و درصورتي كه وزن آن بين 10 تا 15 تن باشد ، از كاميون 10 چرخ و يا جفت استفاده مي شود.

 

 

البته در صورتي كه وزن بار كمتر از 4 تن باشد مي توان از خاور جهت حمل بشكه روغن استفاده نمود.

 

 

لازم به ذكر است كه مبداء بارگيري باربري الو بار فقط از تهران مي باشد .

 

استعلام هزينه حمل بشكه و روغن از تهران 

 

جهت استعلام هزينه حمل بشكه و روغن از تهران به شهرستان ، مي توانيد با تماس مستقيم با شماره باربري الو بار اقدام نماييد .

 

 

كارشناسان باربري الو بار در خصوص موارد زير به صورت رايگان ارائه مشاوره مي نمايند .

حمل بار

 حمل روغن

 حمل بشكه

 بيمه نامه حمل بار 

و بار نامه معتبر حمل بار

 

 

 

حمل بشكه روغن
حمل بشكه روغن

 

حمل بار از تهران به همدان 

حمل سنگ ساختماني و سنگ كپ